Bilgisayar Suçları Ne Kadar Ciddi?

Bilgisayar Suçları Ne Kadar Ciddi? İşte Cevabı

Bilgisayar Suçları Ne Kadar Ciddi? Bu soru 60’lı yıllarda sorulsaydı bilgisayarla suç mu işlenirdi denilecekti muhtemelen. Çünkü bilgisayarlar devasa boyutlardaydı ve düşünülebilecek suç tipleri ancak bunların fiziki olarak sabote edilmesi olabilirdi. 70’li yıllarda da bu soruya çok ciddi cevaplar verilmeyebilirdi. Çünkü bilgisayarlar sadece bazı çevrelerin elindeydi ve internet daha çok yeni bir olguydu ( yine de bu […]

Hekim Sorumluluğu ve Sağlık Hukuku

Hekim Sorumluluğu Sağlık Hukuku

Sağlık hizmetlerinin sunumunda, tedaviyi belirleyici kişi olarak kabul edilen hekimin hasta karşısındaki sorumluluğu her zaman en yüksek düzeydedir. Bu nedenle de hekim-hasta ilişkisinde sorumluluk, çağlar boyu kadar eskiye dayanır. Sorumluluğun nasıl değerlendirileceği ve yaptırımları yasalarla belirlenmiştir. Günümüzde hekim hasta ilişkisini kurallara bağlayan iki önemli yasa vardır. 1219 sayılı ‘Tababet ve Şuabat-ı Tarzı İcrasına Dair Kanun’ ile 13.01.1960[…..]

İşveren Açısından Haklı Nedenlerle Fesih

İşveren Açısından Haklı Nedenlerle Fesih

İşveren Açısından Haklı Nedenlerle Fesih; Bildirimsiz haklı nedenin doğumu haklı bir fesih nedeninin doğumunu gerektirir. Hukukumuzda haklı fesih nedenleri iş kanununda gösterilmiştir.İsçi veya işveren kendi yönlerinden, İş kanunun 16. ve 17. maddelerinde sayılan nedenlerden birine dayanarak dilerse belirsiz süreleri iş akdinin bildirim önellerini beklemeksizin dilerse belirli süreli iş akdini ise süresinin bitiminden önce derhal feshedebilirler.İş kanunu hem[…..]