Türk Hukuk Sisteminde bazı zorunlu avukatlık durumları hariç avukat tutmak zorunlu değildir. Yani davanızı kendiniz açıp takip edebilirsiniz. Ancak hukuk derin ve geniş bir hukuki bilgi içerir. Hukuki prosedürlerde bilgi kadar hak kaybı yaşanmaması için temel prosedürleri süreleri ve daha birçok yetkinliği kazanmış olmak gerekir. Bu nedenle hukuki bakımdan zorunluluk olmasa mutlak gereklilik bulunmaktadır.

Avukatlara ödenen avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl belirlediği ” Asgari Ücret Tarifesine ” tabidir. Söz konusu tarifenin altında ücret ile anlaşmak yasaktır. Davaların ve işlemlerin niteliğine göre; bazı dava ve işlemlerin ücreti değerine göre değişir, bazı dava ve işlemlerin ücreti ise maktudur.

İş davaları, sigorta tazminat davaları gibi bazı davalar ise kazanılan tutar üzerinden avukatınızla anlaşmanıza bağlı olarak
A.A.Ü.T’den aşağı olmamak kaydıyla alınır.

Dava masraflarını harç ve gider avansı masrafları oluşturmaktadır. Dava harçları her yıl Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bazı davalarda nisbi yani dava değerine göre harç yatırırken, bazı davalarda ise maktu yani dava değeri ne olursa olsun sabit harç yatırılmaktadır. Gider avansları ise davanızdaki taraf sayısı ve dayandığınız delillere göre değişiklik  göstermektedir.

Ancak bazı dava ve işlemlerde işin niteliğine göre avukatınızla anlaşmanıza bağlı olarak tüm masraflarınız avukatınız tarafından karşılanır ve dava sonucunda kazandığınız tutar içinden tahsil edilir.

Görülmekte olan bir dava veya icra takibinde taraf teşkil etmeniz halinde; öncelikle her zaman dosyanızın bulunduğu mahkeme kalemine veya icra müdürlüğüne giderek dosya numaranızı görevli memura söyleyerek dosyanızı görmeniz ve inceleme yapmanız mümkündür. Gelişen teknoloji ve sistemlerle de E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp davalarınız ile ilgili her işlemde bilgilendirme mesajı alıp, yapılan işlemlerden anlık haberdar olabilirsiniz.

Ancak fiili dosyanızı inceleyerek veya gelen mesajlardan dosyanız hakkında bazen tamamen doğru ve tam bilgiye sahip olamayabilirsiniz. Dava takibi; uzmanlık ve teknik bilgi gerektirir. Takip ettiğimiz icra takibi ve dava dosyaları hakkında, periyodik aralıklarla bilgilendirme yapmaktayız. Bunun yanı sıra müvekkillerimiz büromuzu arayarak dosyaları hakkında yetkili olan avukatları ile iletişime geçerek dosyaları hakkında bilgi edinebilirler.

Dava sayısının fazlalığı, hakim, savcı, adliye personelinin yetersizliği ve adalet sistemimizdeki eksiklikler sebebiyle davalar kısa sürede çözülememektedir. Davaların kısa zamanda sonuca ulaşabilmesi, usul ve esaslara tamamıyla hakim bir avukat ile çalışmayla azımsanmayacak kadar fazla alakalıdır. İşi davalarla ilgilenmek olan avukatlar tüm mesailerini davaları hızlandırmak ve kısa sürede olumlu sonuçlandırmak için çalışırlar.

Vatandaşların günlük iş yoğunluğunda kendi davalarını takip etmeleri ve davalarını hızlandırmaları pek mümkün değildir. Her davanın kendisine özgü teknik detaylarının fazlalığı sebebiyle ancak işinde uzman ve tecrübeli bir avukat tarafından kısa sürede sonuçlandırılabilir. Hazımlı Hukuk Bürosu sizlere nitelikli avukatlık hizmetini en hızlı çözüm alabilecek şekilde sunmaktadırlar.

Dava açılabilmesi veya takip yapılabilmesi için hukuki destek almak isteyen kişinin avukatlara vekaletname vermesi gerekir. Yurtiçinde yaşayan vatandaşlarımız için vekaletname çıkartma yetkisi noterlere verilmiştir. Yurtdışında yaşayanlar ise noter veya konsolosluklardan vekaletname çıkarabilirler. Dava çeşidine göre de çıkarılacak vekaletname türü değişmektedir. Örneğin tanıma tenfiz davası ve boşanma davası için resimli boşanma vekaletnamesi verilmesi gerekir. Ayrıca bu vekaletnamenin verilmesi için kişinin yanında pasaport veya nüfus cüzdanı ve 2 adet resim bulundurması gerekir.

Diğer davalar için çıkarılacak vekaletname; ahz-u kabz yetkisi içeren genel dava vekaletnamesidir. Tapu ve Kazastro Müdürlüklerinde gayri-menkulünüz için yapılacak işlemlerde ise gayri-menkul bilgilerinizi içeren vekaletname çıkarmanız gerekmektedir. Vekaletname bilgilerimize iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak öğrenebilirsiniz. Vekalet Bilgilerimiz