Hekim Sorumluluğu ve Sağlık Hukuku

Hekim Sorumluluğu Sağlık Hukuku

Sağlık hizmetlerinin sunumunda, tedaviyi belirleyici kişi olarak kabul edilen hekimin hasta karşısındaki sorumluluğu her zaman en yüksek düzeydedir. Bu nedenle de hekim-hasta ilişkisinde sorumluluk, çağlar boyu kadar eskiye dayanır. Sorumluluğun nasıl değerlendirileceği ve yaptırımları yasalarla belirlenmiştir. Günümüzde hekim hasta ilişkisini kurallara bağlayan iki önemli yasa vardır. 1219 sayılı ‘Tababet ve Şuabat-ı Tarzı İcrasına Dair Kanun’ ile 13.01.1960 […]