Vekalet Bilgilerimiz

İŞYERİ ÜNVANI

KARAR HUKUK

Adres: Üçtutlar Mah. Üçtutlar 5. Sok. Fatih Blk. C Blk. No:1/1 Merkez/Çorum

Telefon: 0364 226 07 66

 

VEKÂLET DÜZENLENECEK AVUKAT SİCİL BİLGİLERİ

Av. Abdulbaki Kartancı

T.C. Kimlik Numarası: 103 700 420 74

Baro: Çorum

Baro Sicil No: 696

Vekaletname ile ilgili bilgiler

Vekalet Çeşitleri

  • Genel Dava Vekaleti
  • Boşanma, Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin Özel Vekaletname
  • Marka, Patent ve Faydalı Model Tescili İçin Özel Vekaletname
  • Kira İşleri İçin Özel Vekaletname
  • Taşınmaz Alım – Satım İşleri İçin Özel Vekaletname
  • Taksim İşleri İçin Özel Vekaletname
  • İntikal İşleri İçin Özel Vekaletname
  • İfraz, Tevhit ve Yola Terk İşlemleri İçin Özel Vekaletname
  • Fikri ve Sınai Haklar İçin Vekaletname

VEKÂLETNAME ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Vekâletname düzenleme yetkisi yurt içinde noterlere, yurt dışındaise  Türk Konsolosluklarına tanınmıştır. Vekalet verecek gerçek ya da tüzel kişiler yurt içinde notere yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına müracaat ederek vekalet verecekleri avukat/avukatların sicil bilgilerini ve düzenlenmesini istedikleri vekaletin türünü belirterek vekaletname düzenlenmesini talep edebilirler.

VEKÂLETNAME ÇIKARILIRKEN GEREKENLER

Vekaletname çıkarılırken

1)   Gerçek Kişilerin; Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet aslı ile

2)   Tüzel Kişilerin;Tüzel kişiliğe ait yetki belgesi aslı ve yetkilinin Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetaslı ile

3)   Küçük (Reşit Olmayan )Kişiler adına VelayetenVekalet Vereceklerin;Velayetanne ve babatarafından müşterek olarak kullanılmakta ise anne ve babanınNüfus Cüzdanı veya Ehliyet aslı ile velayet anne ve babadan sadece birinde ise Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet aslına ilaveten velayet hakkını belgeleyen mahkeme kararı aslı ya da nüfus kayıt örneği ile

4)   Mahkeme kararıyla fiil ehliyeti kısıtlanmış kişiler adına Vekalet Vereceklerin;Fiil ehliyetinin kısıtlanmasına ilişkin vesayet ya da kayyımlık kararı ile birlikte Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet aslı ile

Yurt içinde noterlere yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına müracaat etmeleri gerekmektedirler.

Boşanma Davası ile Gayrimenkule ilişkin vekâletnameler içinilaveten  iki adet vesikalık fotoğraf bulundurulması gerekmektedir.

Okuma yazma bilmeyen kişilerin vekaletname verebilmesi için;

Noterlik Kanununun 87. Maddesi gereğince iki tanık bulundurulmak zorundadır. Burada okuma yazma bilmeyen kişi hazır bulundurulacak iki tanık huzurunda maksadını notere beyan edecek, noter kişinin talebini yazdıktan sonra tutanağı okuyarak imza edecektir. Tanıklar okuma yazma bilmeyen şahsa ait beyan ve taleplerin kişinin arzusuna uygun olarak aynen tutanağa yazıldığını ve tutanağın şahsa okunduğunu, şahsın da okunan tutanağın beyan ve taleplerine uygun olarak tutulduğunu kabul ettiğine tanıklık edeceklerdir.